événements

1er juin 2014: D’Amants & D’Emigrants

21 juillet 2013: Marta dell’Anno

23 juin 2013: Duo Mokarta

25 juin 2011: Emmanuel Rubio

4 février 2011: Andrea Zanzotto

20 novembre 2010: Angelo Mastrandrea

21 octobre 2010: Guadalupe Grande

17 juin 2010: Carlo Bordini